Ueenje programa za eitanje

Suhomesnati pladanj jedan je od najveæih i najsavr¹enijih planova za izradu ukusnih zalogaja. Ako bismo ljude ohrabrili na sebe, ne znamo ¹to da ih prihvatimo, mo¾emo napraviti ukusnu tanjuriæ s kobasicama.

dogovorNajbolja ploèa je napravljena kada su rezultati na njoj razlièiti i nijanse. Kod kuæe, mo¾emo stvoriti kri¹ke svjetla bilja i sve kri¹ke salame. Va¾no je, meðutim, da pojedinaène kri¹ke stvaraju lijep sastav. Mo¾emo ih upisati u redove u nizu tako da je svaki vladar odgovoran. Zanimljivije je, meðutim, te¾e rje¹enje je organizirati zakrpe u obliku cvijeæa. Nakon ¹to im date ispravan oblik, samo ih stavite na èaèkalicu.

estetikaOsu¹eni mesni pladanj ¾eli dobiti postupak koji æe biti ukusan i savr¹en. Sve kri¹ke treba rezati ravnomjerno i tanko o¹trim no¾em ili posebnom opremom, koja mo¾e biti klinasti rezaè. Komadi kobasica se mogu rezati dijagonalno i dati pored peciva.

DodaciNa tanjuru mesa mo¾emo organizirati i masline, sireve, koktel rajèice i li¹æe salate. Sve popularnija opcija je ponuditi ¹paroge u rolama ili ih pohraniti u nadev. Zasigurno ga treba sakupiti od paste za jaja, paprike, kreme od hrena, senfa ili pesta. Izvrstan dodatak takvim rolama bit æe lososna krema i biljna krema. Ako kao dodatak odaberemo sir, njegov okus treba odabrati prema okusu hladnog mesa. Zato treba poslu¾iti zaèinjene sireve za zrenje, ukljuèujuæi i zrele kobasice kao ¹to su Parma pr¹ut ili chorizo kobasica.

jaka piæaZa predjela koja se poslu¾uju s jednostavnim mesom idealno birajte bijelo suho vino. Ako kobasice koje koristimo imaju jo¹ nekoliko okusa, vrijedno je staviti suho crno vino na stol. Dobar pristup je poslu¾ivanje blagih hladnih jela s bijelim vinom, zatim o¹triji prema siru, kojemu se najvi¹e uklapa crno vino, te uèinak seta pa¹teta i rolnica lososa s ru¾ièastim vinom.