Prezentacija hladnih piaea

U vruæim danima ljudi èesto sanjaju piæe koje æe dodatno zadovoljiti njihove potrebe i osvje¾iti ih. U tom se sluèaju savr¹eno prikupljaju kokteli na bazi mlijeka, kefira, prirodnog jogurta ili zdrobljenog leda. Na internetu i kuharicama mo¾ete pronaæi mnogo recepata za svje¾e piæe na ovaj naèin. Tako mo¾ete dobiti neke dobre koktele u restoranu, supermarketu ili prodavaonici sladoleda, uvijek je vrijedno nauèiti kako to napraviti. To nije samo mnogo popularnije rje¹enje, nego i zdravije rje¹enje. Eksperimenti u kuhinji pru¾aju veliko zadovoljstvo. Sigurno æe na¹e interese cijeniti èlanovi obitelji ili prijatelji koji æe posjetiti svaki vruæi dan.

Banana smoothieKoktel koji najèe¹æe pripremam je posljednji s okusom banane na bazi mlijeka. Banane se mogu dobiti u bilo koje doba godine, ne samo ljeti, a mlijeko je dio opreme svakog hladnjaka. Osim toga, banane su jedinstvene od najjeftinijih proizvoda na trgu. Primljeno piæe je lijepo, lijepo i zdravo - meðutim, svaki gusti koktel mo¾e se smatrati samoposlu¾nim obrokom.

Gula¹ od jagodeJo¹ jedna popularna vrsta koktela je ona s okusom jagode. Najbolje ga je pripremiti u ljetnim mjesecima, od lipnja do kolovoza, kada su jagode najbolje i vidljive na svakom ¹tandu. Dobro rje¹enje je kombinacija mlijeka, jagoda i banana - ovaj æe sastav biti blisko iskustvo za va¹e nepce.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitije sredstvo za izgubiti težinu

Naravno, mo¾ete dati recept bez kraja. Koktel s okusom ¹umskog voæa, izraðen od malina, kupina i borovnica? Za¹to ne! I to osvje¾enje breskve? U sluèaju breskve, zdrobljeni led bolje odgovara bazi koktela nego mlijeku ili kefiru. I ¹to pi¹ete na mje¹avinu jagoda i kivija, posut limunom? Samo zapamtite da budete sigurni da kivi nije jak - govorim iz studije.

Fruder za voæeNaravno, ideja za koktel i gotove rezultate nije sve. Mora¹ imati dobru opremu. Vi¹enamjenski procesor za hranu iz lijepe tvrtke ili solidan rezaè voæa savr¹eno æe raditi. Takve rezultate ima mnogo na tr¾i¹tu i vrijedi uzeti trenutak da ih usporedimo i odaberemo onaj koji æe zadovoljiti na¹e zahtjeve i potrebe. Mislim da je vrijedno ulagati u mije¹alicu s radom lomljenja leda, ¹to æe pridonijeti ne samo voænim desertima, veæ i dokazima za ledenu kavu.