Eu direktiva

EU Atex direktiva utvrđuje osnovne zahtjeve koji zahtijevaju postojanje svih proizvoda, a to su podaci koji se koriste u potencijalno eksplozivnim područjima. Standardi koji su funkcionalno povezani s informacijama definiraju detaljne zahtjeve. Kao dio internih propisa koji se provode u određenim zemljama članicama organiziraju se zahtjevi koji nisu propisani direktivom ili internim standardima. Unutarnji propisi ne mogu biti u suprotnosti s odredbama direktive niti mogu pooštriti zahtjeve koje Direktiva preuzima.

Atex direktiva je uvedena u dom kako bi se smanjio rizik koji se kombinira s uporabom bilo kojeg proizvoda na područjima gdje potencijalno eksplozivna atmosfera može prelaziti.Proizvođač je u potpunosti odgovoran za utvrđivanje je li određeni proizvod podložan ocjeni poštivanja atex ugovora i prilagodbu proizvoda trenutnim istinama.Atex odobrenje oglašava se za proizvode koji se gledaju u eksplozivnoj atmosferi. Zona opasnosti od eksplozije postoji u trenutnom polju, gdje se tvari koje u kombinaciji s zrakom mogu tvoriti eksplozivne smjese sastavljaju, koriste ili skladište. Posebno se za imobilizaciju takvih tvari određuju tekućine, plinovi, prašina i sve zapaljivo. Mogu biti prisutni benzin, alkoholi, vodik, acetilen, ugljena prašina, drvena prašina i cinkova prašina.Do eksplozije dolazi kada velika količina energije koja proizlazi iz učinkovitog izvora paljenja dospije u eksplozivnu atmosferu. Nakon pokretanja požara, pristupa se eksploziji koja ima značajan rizik za ljudski život i zdravlje.